Klimatveckan 2020 - mer digital och tillgänglig för alla

Varmt välkommen till årets klimatvecka! I år har vi ett mer slimmat program med fler digitala aktiviteteter, kostnadsfria och tillgängliga för alla. Klimatveckans program uppdateras löpande med programpunkter.

16/9

Plusenergiforum - länets stora klimatkonferens

Länet är kaxigt med mer ambitiösa utsläppsmål än de nationella, men utvecklingen inte minst i transportsektorn går alldeles för långsamt. Nu krävs mod, handling och ledarskap! Plusenergiforum inleder årets Klimatvecka och temat är framtidens hållbara transporter och resande. Konferensen är digital, kostnadsfri och öppen för alla.

Tid: Kl. 09:00 - 15:30, tech-check kl. 08:30.
Plats: Digital konferens, du får information om hur du deltar när du anmäler dig.

Läs mer

16/9

Digital invigning av Klimatveckan

Den 16 september invigs Klimatveckan digitalt med hälsningar från Klimatrådets medlemsorganisationer.

Tid: Kl. 12:00.
Plats: Håll utkik på sociala medier!

17/9

Workshop - Geodata för klimatanpassning

Den 1 augusti 2018 ändrades plan- och bygglagen (PBL 2010:900 3 kap 5 §). Syftet med ändringarna var att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatförändringen och därför erbjuds en heldagsworkshop i praktisk träning av den geodata som kan användas. Vi kommer att göra klimatanpassningsbedömningar med GIS-underlag kopplat till riskerna översvämning, och markrörelser i den fysiska planeringen. Dagen varvas med praktisk träning och presentationer.

Tid: Kl. 08:30 - 16:00.
Plats: Stora hotellet, Jönköping.

Läs mer

17/9

#Samhällsnyttigasamtal - livestream

Anslut till en dag utan power points och pekpinnar. Inga föreläsningar eller färdiga svar. Bara samhällsnyttiga samtal med beslutsfattare och sociala innovatörer om hur vi tillsammans kan bygga ett hållbart Jönköpings län. Hela dagen live-streamas mer olika programpunkter och talare!

Tid: Kl. 12:30 - 16:00.
Plats: Livestreamas på Youtube.

Läs mer

18/9

Seminarium om mat och klimat

Välkommen till ett seminarium med mat och klimat i fokus! Ett seminarium för dig som jobbar med eller vill veta mer om matens roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Tid: Kl. 09:00 - 15:00.
Plats: Seminariet är digitalt – länk skickas ut i god tid innan seminariet.

Läs mer

22/9

Trähusskola - studiebesök på Kungsängen i Jönköping

En dag med dialog, inspiration och kunskapsutbyte för mer trä i husbyggandet. Aktiviteteten fokuserar på de konkreta utmaningarna och dom komplicerade delarna – för att bygga ännu mer i trä. Eller är många utmaningar bara myter numera, om inte - vilka centrala utmaningar behöver lösas? Välkommen till en aktivitet där diskussion varvas med studiebesök.

Tid: 09:00 - 14:30.
Plats: Tellusgatan 3, Kungsängen Jönköping. Max antal deltagare: 50 personer.

Läs mer

22/9

Workshop - affärsutveckling och klimat

Näringslivet har en betydelsefull roll i omställningen till ett hållbart samhälle och vi har ett ökat fokus i länet på cirkulär ekonomi, lösningar för att hantera ett förändrat klimat och ökad spridning av kunskap samt erfarenheter som främjar hållbart och klimatsmart näringsliv. Vad kan företag göra för att utveckla sin affärsnytta och stärka sin konkurrens och samtidigt bidra till länets vision och strategi om klimatsmart plusenergilän?
Bidra på workshopen med ditt och ditt företags kunnande och engagemang för att stärka din affärsidé men också bidra till länets utveckling.

Tid: Kl. 09:00 - 12:00, incheckning från 08:30.
Plats: Workshopen är digital med plattformen Zoom - länk och mer information skickas ut i god tid innan workshopen.

Läs mer

23/9

Seminarium - miljösmarta konsumtionsmönster

Välkommen på en seminariedag med Konsumentverket, Länsstyrelsen och Klimatrådet. Här bjuds du på inspiration, kunskap och övningar. Du kommer att få kunskap om hur konsumtionen ser ut idag i Sverige. Du får även tips och vägledning om hur man planerar och genomför insatser för att förändra beteenden i mer hållbar riktning. Det ingår även en gruppövning där du kommer att få prova på några olika steg i en metod för att förändra beteenden.

Tid: Kl. 09:00 - 12:00.
Plats: Seminariet genomförs via Skype - efter anmälan får du i god tid innan seminariet instruktioner om hur du deltar.

Läs mer