Vill du lära dig mer om naturbetesmarkers rika flora och fauna och om svenskt naturbeteskött – ett kött som har fått grönt ljus i WWF:s köttguide? Häng med på en naturbetesvandring i biosfärområdet Östra Vätterbranterna 22 september.

Naturbetesmarker brukar jämföras med regnskogen på grund av sin rika artrikedom; här finns många utrotningshotade växter, insekter, fåglar. Det är oftast magra marker som inte passar för odling av spannmål eller baljväxter, men fungerar som viktiga kolsänkor och utgör samtidigt våra äldsta kulturmarker. Naturbeteskött kommer från djur som vårdar och bevarar dessa värdefulla marker.

Vi erbjuder två naturvandringar – en för producenter och en för konsumenter, nedan anmäler du dig till den vandring som passar dig bäst!

Plats: Säby Gård, 561 92 Huskvarna, hos familjen Roman.

Arrangör
Aktiviteterna anordnas av Biosfärområde Östra Vätterbranterna, Föreningen Naturbeteskött i Sverige, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköping län – ett samarbete inom ramen för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin för Jönköpings län 2030.

Producentvandring – tisdag 22/9 kl. 14:00 – 15:30
Producenter som vill veta mer om naturbeteskött, certifiering och kriterier är välkomna på naturbetsköttsvandring. Plats meddelas inom kort. Observera att antalet platser är begränsade och anmälan är obligatorisk.


Konsumentvandring – tisdag 22/9 kl.17:00 – 18:30
Konsumenter som är nyfikna på naturbetesmarker och naturbeteskött välkomnas tis. 22/9 kl.17-18:30. Plats meddelas inom kort. Kläder efter väder. Observera att antalet platser är begränsade och anmälan är obligatorisk.

Anmälan är stängd
För frågor om vandringarna kontakta: christina.oden@rjl.se


Finansiering