Mat- och klimatseminarium

Välkommen till ett seminarium med mat och klimat i fokus! Ett seminarium för dig som jobbar med eller vill veta mer om matens roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Tid: 18 september, kl 9.00 – 12.00, incheckning från 8.30
Plats: Seminariet är digitalt med plattformen zoom – länk skickas ut i god tid innan seminariet
Anmälan: Anmäl senast 16 september men gärna så snart som möjligt då seminariet har ett begränsat antal platser.

Presentationer från seminariet
Under seminariet deltog ett 40 tal deltagare, nedan hittar du presentationerna från seminariet.
Längst ner på denna sida finns en utvärdering vi önskar att du som deltog fyller i.

Program

Från 8.30 Incheckning och Tech-check
Tiderna är ungefärliga och fler kortare pauser är inplanerade.

9.00 Välkomna
Klimatrådets fokusgrupper Förnybar energi, jord- och skogsbruk samt Energieffektivisering, konsumtion och livsstil hälsar alla välkomna.
Vi återkopplar till förra årets mat- och klimatseminarium med ett gott exempel från Sävsjö Kommun om hur de jobbar med matsvinn.

9.30 Pass 1

 • Långsiktig livsmedelsförsörjning för hållbara krismenyer – Elisabet Amcoff (Livsmedelsverket)
 • Regionalt exempel på krismeny – Cecilia Klyver (Jönköpings kommun)
 • Inspirationsfilm från Adelövs gård

Paus

10.30 Pass 2

 • Verktyg för klimatsmartare matval i offentliga måltider – Britta Florén (RISE)
 • Erfarenheter om projektet Farmer Time, ett projekt för att ge unga bättre kunskap om matens ursprung – Birgitta Andersson (Hushållningssällskapet i Jönköpings län)

11. 45 Summering och avslutning
Summering av dagen och återkoppling till länets Livsmedelsstrategi samt Klimat- och energistrategi

12.00 Slut för dagen


Målgrupp
Seminariet vänder sig till dig som arbetar som måltidschefer, politiker, upphandlare, rektorer som vill veta mer om matens roll mot ett hållbart samhälle.

Sista anmälan har passerat
Har du några frågor om detta seminarium kontakta: annika.pers.gustafsson@lansstyrelsen.se

Utvärdering

Tack för att du deltog på årets mat-och klimatseminarium! För att kunna utveckla våra aktiviteter så att de blir så bra som möjligt är det viktigt att vi får återkoppling på hur nöjd du känner dig. Vänligen fyll i denna anonyma utvärdering. Tack på förhand!
 • Ange med en siffra (1 till 5) hur nöjd du är med aktiviteten i sin helhet.
 • Programpunkterna: Matsvinn Sävsjö kommun, Långsiktig llivsmedelsförsörjning för hållbara krismenyer, Krismatsedel Jönköpings kommun, Filmen, Verktyg för klimatsmartare val i offentliga måltider, Farmer time
 • Ange på en skala (1-5) hur bra tekniken fungerade t.ex. ljud och bild.
 • Kommentera gärna vad du tyckte fungerade bra eller mindre bra i det digitala forumet och vad som skulle kunna förbättras.
 • Ange hur du fick reda på aktiviteten (exempelvis nyhetsbrev, hemsida, e-postinbjudan, arbetsgivare och kollega).
 • Så som förslag på aktivitieter, programpunkter eller andra synpunkter.