Ett klimat i förändring kommer medföra utmaningar även för samhällets hantering av olyckor och kriser. Krisberedskap och klimatanpassning har mycket gemensamt – att genom planering och förberedelser minska samhällets utsatthet och negativa konsekvenser. Under eftermiddagen presenteras både praktiska erfarenheter av ett klimat i förändring och den senaste forskningen inom krissamverkan.

Program

Jörgen Olofsson, klimatanpassningssamordnare Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Ett klimat i förändring samt erfarenhetssammanställning av den varma sommaren 2018.

Elvira Ruiz Kaneberg, Universitetsadjunkt, Internationella Handelshögskolan Jönköping.
Samverkan för bättre krisberedskap i ett förändrat klimat.

Christina Odén, projektledare för den regionala livsmedelsstrategin och gröna näringar i Jönköpings län.
Klimat i förändring – möjligheter och utmaningar för länets livsmedelsproduktion.

Sofia Irevall, examensarbete med Hedvig Petersson vid Jönköping university.
Vattenbrist? Kommunernas kommunikation om hållbar dricksvattenhantering sommaren 2018. 

Tid: 10 september kl. 13.00 – 16.00
Plats: Lokal HB 116, HLK, Jönköping University

Anmälan
En del av Klimatveckan

Seminariet är en del av Klimatveckan som pågår i hela Jönköpings län den 4 – 11 september, alla aktivteter finns här >>.