Kommunikationspaketet får användas av alla.

  • Kommunikationspaketet ger möjligheten att med få resurser skapa en enhetlig gemensam kommunikation för Klimatveckan och alla dess aktiviteter. Innehållet, som har sin grund i enkelhet, är tänkt att kommuniceras via sociala medier och extern- och internwebb.
  • Kommunikationspaketet beslutas av Klimatrådet. Alla aktörer, oavsett om du är en del av Klimatrådet eller inte, kan välja ut hela eller delar av kommunikationspaketet och kommunicerar detta i sina kanaler.

Kommunikationspaketets innehåll:

Banners

De tre bilderna nedan följer Klimatrådets grafiska manér och användas i mailsignatur eller tillsammans med text i sociala medier.

 

 

 

 

 

Affischer

De fem affischerna nedan, följer Klimatrådets grafiska manér.

Klimatveckans fem affischer 2019 >> (vill du ha din logga på? hör av dig till andreas.olsson@lansstyrelsen.se så får du indd-filerna som är för stora för att publicera)

Film

För Klimatveckan finns tre korta filmer som kan spridas via sociala medier.

Klimatveckans program

Klimatrådet

Texter – Inlägg till Twitter

Inlägg till Twitter finns 11 Twitterinlägg kretsande kring Klimatveckan och dess innehåll. Kopiera och sänd ut valfri tweet för att kommunicera kring Klimatveckan. Bifoga gärna en bild till tweeten. Texter finns här >>

Texter – Inlägg till Facebook

Inlägg till Facebook finns 6 Facebookinlägg kretsande kring Klimatveckan och dess innehåll. Bifoga gärna en bild till inlägget. Texter finns här >>

Texter – Webbtexter

Webbtexter, det finns två olika texter: ett till internwebb(intranät) och en till externwebb.

Här tar kommuikationspaketet slut!


Strategi för Klimatveckans kommunikation

Vintern 2018 ingick en projektgrupp från Jönköping University ett samarbete med Länsstyrelsen för att utveckla Klimatrådets kommunikation kring Klimatveckan. Syftet blev öka engagemanget kring Klimatveckan som syftar till att bidra till klimat- och energiomställningen i Jönköpings län. Genom möten och telefonsamtal samlade projektgruppen in information och erfarenheter från flera av Klimatrådets medlemmar för att följa upp hur aktiviteter under Klimatveckan har fungerat. Dessa intervjuer har legat till grund för  – ett strategiskt dokument med tips, råd och vägar framåt.

Kul att du läst hit! du hittar hela strategin här >>

Strategi Klimatveeckan


Klimatrådet

Klimatrådet är en regional samverkansorganisation som arbetar för visionen om att göra Jönköpings län till ett hållbart plusenergilän till 2050. I Klimatrådet engagerar sig länets alla kommuner, olika myndigheter, regionen, ideella organisationer, företag, skolor och akademi för att tillsammans uppnå nationella klimatmål. Klimatrådet tror starkt på att samverkan är nyckeln till ett varaktigt och framgångsrikt sätt att påverka, och att organisationer och individer kan engagera fler genom att föregå med ett bra exempel. Läs mer på www.klimatradet.se.


Vision

Jönköpings län ska vara ett Plusenergilän senast år 2050. Det innebär att länet ska minska behovet av energi och öka produktionen av förnybar energi så att det blir ett överskott som kan användas utanför länet. Samtidigt ska utsläppen av växthusgaser sänkas till låga nivåer. För att nå dit måste alla bidra.


Pressfrågor

Varje enskild aktivitet som genomförs under Klimatveckan har en ansvarig kontaktperson.

För frågor om hela Klimatveckan och det övergripande innehållet, kontakta Andreas Olsson 010-223 64 74 alt andreas.olsson@lansstyrelsen.se