Här finns kommunikationspaketet för Klimatveckan.

Kommunikationspaket Klimatveckan

Kommunikationspaketet ger möjligheten att med få resurser skapa en enhetlig gemensam kommunikation för Klimatveckan 2019. Innehållet, som har sin grund i enkelhet, är tänkt att kommuniceras via sociala medier och extern- och internwebb. 

Tidplan

Kommunikationspaketet beslutas av Klimatrådet den 7 mars 2019. Alla aktörer väljer ut hela eller delar av kommunikationspaketet och kommunicerar detta i sina kanaler.

Kommunikationspaketets innehåll:

Bilder
De fem bilderna nedan följer Klimatrådets grafiska manér och användas tillsammans med text via exempelvis sociala medier.

Afficher
De fem affiacherna följer Klimatrådets grafiska manér.

Texter – Inlägg till Twitter

Inlägg till Twitter finns 11 Twitterinlägg kretsande kring Klimatveckan och dess innehåll. Kopiera och sänd ut valfri tweet för att kommunicera kring Klimatveckan. Bifoga gärna en bild till tweeten. Texter finns här >>

Texter – Inlägg till Facebook
Inlägg till Facebook finns 6 Facebookinlägg kretsande kring Klimatveckan och dess innehåll. Bifoga gärna en bild till inlägget. Texter finns här >>

Texter – Webbtexter
Webbtexter, det finns två olika texter: ett till internwebb(intranät) och en till externwebb.


Klimatrådet

Klimatrådet är en samverkansorganisation med medlemsorganisationer från Jönköpings läns alla olika hörn; privata och ideella organisationer, myndigheter och kommuner. Tillsammans utgör dessa ett samverkansorgan med engagemang och påverkansmöjligheter inom klimat- och energiarbetet. Läs mer på www.klimatradet.se.

Klimatveckan

Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet sedan år 2014 med syfte att bidra till att nå klimatvisionen för Jönköpings län. Klimatveckan präglas av gränsöverskridande, lättillgängliga och motiverande aktiviteter som ger kunskap, inspiration och ökad medvetenhet om fördelarna med ett aktivt klimatarbete.

Vision

Jönköpings län ska vara ett Plusenergilän senast år 2050. Det innebär att länet ska minska behovet av energi och öka produktionen av förnybar energi så att det blir ett överskott som kan användas utanför länet. Samtidigt ska utsläppen av växthusgaser sänkas till låga nivåer. För att nå dit måste alla bidra.

Pressfrågor

Varje enskild aktivitet som genomförs under Klimatveckan har en ansvarig kontaktperson.

För frågor om hela Klimatveckan och det övergripande innehållet, kontakta Patrik Westerlund 072-711 82 96, patrik.westerlund@lansstyrelsen.se


Inspirationsmeny 

Inspirationsmenyn är framtagen av gemensamt av två av rådets fokusgrupper Förnybar energi, jord- och skogsbruk samt Energieffektivisering, konsumtion och livsstil. Inspirationsmenyn förankrades i Klimatrådet den 21 mars.

Inspirationsmenyn är ett underlag och inspiration för länets offentliga och privata kök under 2018 års Klimatvecka den 12 – 19 september >>. Menyn är näringsriktig, säsongsbaserad och i hög utsträckning innehållande lokala råvaror.