Efter studiebesöket på Ryhov>> följer ett fördjupningspass inom klimatanpassning. Vi bjuds bland annat på inspiration från EU-projektet Clarity med dess svenska partners.

  1. Workshop med SMHI (Lena Strömbäck, Jorge Amorim), WSP (Anna Åkesson), Stockholm stad (Magnus Sandemo) och Länsstyrelsen i Jönköpings län (Måns Lindell), genom korta presentationer, konkreta exempel och diskussioner kring aktuella anpassningslösningar.
  2. Presentation David Hirdman, klimatanpassningsstrateg i Lerums kommun, hur kommunen arbetar framgångsrikt med klimatanpassning.

Målgruppen är speciellt de som idag arbetar med anpassningsfrågor på kommunal nivå, men passet är öpept för alla som är intresserade av samhällets anpassning till ett förändrat klimat.

Tid: Den 5 september Kl. 14:15-16:00
Plats: Ryhov (Lokal Originalet på Qulturum)

Anmälan
En del av Klimatveckan

Seminariet är en del av Klimatveckan som pågår i hela Jönköpings län den 4 – 11 september, alla aktivteter finns här >>.