Hållbar investeringar syftar till att driva positiva sociala och miljömässiga konsekvenser tillsammans med finansiella resultat, så att investerare kan göra mer med sina pengar. Klimatrådet ska vara pådrivande i omställningen från fossilt till förnybart och hållbart, genom att visa på möjligheter och skapa värde för den enskilda organisationen och samhället.

Program

09:00 – 10.00 Introduktion vad är hållbara investeringar?
10:15 – 11.15 Workshop i grupper med två frågor:

  • Fråga 1 året är 2030, hur investerar Klimatrådets organisationer?
  • Fråga 2 året är 2019, vad gör organisationerna idag och hur skulle en plan kunna se ut som tar rådets organisationer till investeringarna år 2030?

11.15 – 11.45 Summeringar och förslag på plan framåt.

12.00 Avslutning

Från arbetsgruppen deltar

@Jesper Rundbäck
@Björn Söderlundh
admin Andreas Olsson, Länsstyrelsen

Praktisk information och anmälan

Tid: 09:00 – 12:00, avslutas med lättare lunch.
Plats: Länsförsäkringar Jönköping
Arrangör: Klimatrådet
Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla.

Arbetsgruppen består av Länsstyrelsen, Vaggeryds kommun och Gislaved kommun, Kommunivest och Länsförsäkringar Jönköping.

Bakgrund

• Klimatrådet ska vara pådrivande i omställningen från fossilt till förnybart och hållbart, genom att visa på möjligheter och skapa värde för den enskilda organisationen och samhället. Klimatrådet har inget tidigare arbete kopplat till investeringar.
• Rådet ställde sig den 19 juni bakom att rådet bildar en arbetsgrupp i syfte att skapa förutsättningar för att fler investerar hållbart i Jönköpings län. Arbetsgruppen lämnar förslag på hur Klimatrådet kan bidra till detta.
• Hållbara investeringar syftar till att driva positiva sociala och miljömässiga konsekvenser tillsammans med finansiella resultat, så att investerare kan göra mer med sina pengar. Klimatrådet ska vara pådrivande i omställningen från fossilt till förnybart och hållbart, genom att visa på möjligheter och skapa värde för den enskilda organisationen och samhället. Arbetsgruppen består inledningsvis av Länsstyrelsen, Kommunivest och Länsförsäkringar Jönköping.

Mer bakrund rådets möte den 19 juni 2019 finns här >>

En del av Klimatveckan

Seminariet är en del av Klimatveckan som pågår i hela Jönköpings län den 4 – 11 september, alla aktivteter finns här >>.