Klimatveckan 2019 arrangeras den 4 – 11 september i hela Jönköpings län. Välkommen att bidra till programmet, du fyller i ditt förslag nedan.

Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet sedan år 2014 med syfte att bidra till att nå klimatvisionen för Jönköpings län >>. Klimatveckan präglas av gränsöverskridande, lättillgängliga och motiverande aktiviteter som ger kunskap, inspiration och ökad medvetenhet om fördelarna med ett aktivt klimatarbete. 

Bidra till programmet

Bidra med en aktivitet till årets program

  • Kliamtveckan är öppen för alla. Tänk på att din aktivitet ska vara tillgänglig, inkluderande och bidra till Jönköpings läns klimatarbete.
Klimatveckans program växer fram

För att hålla dig uppdaterad, anmäl dig till Klimatrådets Nyhetsbrev här >>