Klimatveckan arrangeras den 4 – 11 september i hela Jönköpings län.

Välkommen att bidra till programmet, du fyller i ditt förslag nedan (även om vi nu har publicerat programmet så fortsätter vi fylla på med nya aktiviteter)

Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet sedan år 2014 med syfte att bidra till att nå klimatvisionen för Jönköpings län >>. Klimatveckan präglas av gränsöverskridande, lättillgängliga och motiverande aktiviteter som ger kunskap, inspiration och ökad medvetenhet om fördelarna med ett aktivt klimatarbete. 

Bidra till programmet med egen aktivitet

Bidra med en aktivitet till årets program

  • Kliamtveckan är öppen för alla. Tänk på att din aktivitet ska vara tillgänglig, inkluderande och bidra till Jönköpings läns klimatarbete.
Gemensamma kriterier för Klimatveckans officiella program

Krav på evenemanget
Aktiviteten lyfter en fråga inom hållbarhetsområdet med koppling till klimat och energi.
Aktiviteten är kostnadsfri och öppet för alla.
Aktiviteten genomförs i Jönköpings län.
En aktivitet som säljer/lanserar en vara eller tjänst eller enbart visar upp en verksamhet får inte delta.
Krav på dig som arrangör
Arrangör ansvarar för att aktiviteten är förenligt med svensk lagstiftning, till exempel ordningslagstiftningen, diskrimineringslagstiftningen, upphovsrättslagstiftning och varumärkeslagstiftning.

Klimatveckans program växer fram

För att hålla dig uppdaterad, anmäl dig till Klimatrådets Nyhetsbrev här >>