Ungdomar berörs allra mest av klimathotet men deras röster får sällan komma till tals. Nu ska det bli ändring på det. Klimatrådet har beslutat att bilda ett ungdomsråd som ska göra unga mer delaktiga i länets utveckling. Startskottet för ungdomsrådet blir under Klimatveckan. Ungdomsrådet syftar till att lämna förslag till Klimatrådet som bidrar till att nå uppsatta klimatmål i Jönköping län.

Detta gör vi under ungdomsdagen

Under ungdomsdagen kommer flera workshops att genomföras med elever på Erik Dahlbergsgymnasiet. Workshopsen tar upp ämnen inom hållbarhetsområdet där syftet är att fånga upp, lyfta fram och tillvarata ungdomars intresse – som förhoppningsvis blir startskottet för vidare engagemang genom ungdomsrådet.

Arrangörer av Ungdomsdagen

Ungdomsdagen arrangeras i samarbete mellan Klimatrådet, Erik Dahlbergsgymnasiet, ungdomsforumet We change och Jönköping Energi. Läs mer om arrangörerna nedan.

Erik Dahlbergsgymnasiet

Erik Dahlbergsgymnasiet är en miljödiplomerad skola sedan flera år tillbaka och i undervisningen finns koppling till hållbarhetsfrågorna, tydligast via kurser som Hållbart samhällsbyggande och Naturkunskap. Förhoppningen är att genom detta fokus förbättra kommande generationers levnadsvillkor. Erik Dahlbergsgymnasiet tar ansvar och utbildar för en hållbar framtid. Under Klimatveckan görs särskilda insatser vid Erik Dahlbergsgymnasiet, bland dessa är deltagande för en stor del av cirka 1500 elever på delar av Klimatveckans föreläsningar. Vid Erik Dahlbergsgymnasiet anordnas också skolknutna föreläsningar för eleverna inom ramen för Hållbar utveckling under denna vecka. Ett axplock av aktiviteter under Klimatveckan är:

År 1: Föreläsningar Hållbar Utveckling (på Erik Dahlbergsgymnasiet)

År 2: Deltagande på Klimatkonferensen, Ungdomsdagen (workshops)

År 3: ”Framtiden är sol” (föreläsningar på JU), Ungdomsdagen (workshops)

Erik Dahlbergsgymnasiet är även initiativtagare till matsatsningen ”Klimatsmart mat”, med fokus på närproducerat och minskning på kött, som spridit sig vidare inom hela Jönköpings län. Vid Erik Dahlbergsgymnasiet är personalen engagerad i Hållbar utveckling via fortbildning i form av samarbete som skett inom ramen för EU-projekt och Globala skolan. Värt att nämnas är utbytesresor till Bangladesh, inom Europa genom projektet ”The Lakes In Our Lives” vidare har fortbildning skett inom området ”Smart Cities”.

Klicka här för att besöka Erik Dahlbergsgymnasiets webbplats

Inom ramen för ovan nämnda håller Erik Dahlbergsgymnasiet på med certifieringen ”Skola för hållbar utveckling”.

Om Klimatrådet

Läs mer om Klimatrådet  här >>

We change

Läs mer om We change här >>

Läs mer om Jönköping Energi >>

Kontaktpersoner för ungdomsdagen

Jenny Nylander
Verksamhetsledare, Ungdomar AB som äger We change
Telefon, 073 0319400
Epost, Jenny.Nylander@se

Michael Kinnander
Fysiklärare, Erik Dahlbergsgymnasiet
Telefon, 0708149331
Epost, Michael.Kinnander@jonkoping.se

Linda Svensson
Marknadskommunikatör, Jönköping Energi
Telefon, 036-10 83 31
Epost, linda.svensson@jonkopingenergi.se

Anderas Olsson
Kontaktperson för Klimatrådet
Telefon, 010 223 64 74
Epost, Andreas.olsson@lansstyrelsen.se