Pilgrimsvandring med Svenska Kyrkan

Enkelhet är ett av pilgrimens nyckelord. När vi vandrar märker vi hur få prylar vi faktiskt behöver och hur lite vi måste förbruka av jordens ändliga resurser. Varmt välkommen att pilgrimsvandra tillsammans med Svenska Kyrkan lördagen den 23 september.

Arrangör
Svenska Kyrkan

Tid
Lördagen den 23 september kl. 12.00

Plats
Samling vid Stora Hotellet, Jönköping

Målgrupp
Alla som uppskattar att vandra och som vill njuta av det stora i det lilla

Kontaktperson
Cristina Virdung
cristina.virdung@svenskakyrkan.se