Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet sedan år 2014 med syfte att bidra till att nå visionen om att Jönköpings län senast år 2050 är ett plusenergilän. Klimatveckan präglas av gränsöverskridande, lättillgängliga och motiverande aktiviteter som ger kunskap, inspiration och ökad medvetenhet om fördelarna med ett aktivt klimatarbete.

Alla är välkomna att bidra med aktiviteter och satsningar som bidrar till Klimatveckans syfte.

Klimatveckan leds av en styrgrupp utsedd av rådet:

Linda Svensson, Kommunikatör, Jönköping Energi

Alma Jensen, Hållbarhetsutvecklare, IKEA Jönköping

Michael Kinnander, lärare Erik Dahlbergsgymnasiet Jönköpings kommun

Maria Cannerborg, miljöchef, Region Jönköpings län

Patrik Westerlund, Ledningsstrateg, Länsstyrelsen

Catarina Kristensson, miljöstrateg Länsstyrelsen

Simon Jonegård, landsbygdsutvecklare, Jönköpings kommun

Frida Moberg, klimatanpassning Länsstyrelsen

Andreas Olsson, ordförande, Länsstyrelsen

Mer om Klimatrådet och hur vi arbetar för visionen här >>