Varmt välkommen till miljöfika i Jönköping!

Grannskörden räddar dina äpplen! Grannskörden, det betyder helt enkelt ”grannens skörd”. Grannskörden kommer och plockar “grannens” frukt: för det mesta är det äpple men även päron och plommon som mognar i privata trädgårdar. De ser till att skörden varken hamnar på komposten eller sortergården. Frukten blir istället en god äpplemust. Genom en smart etikett kan musten individualiseras efter skördestället, uppköparens önskemål med mera. Välkommen att höra mer om företaget och idén bakom.

Kl. 8:30 Christoph och Maxie Hochmuth, Grannskörden
Kl. 09:30 Fika

Tid
21 september, kl. 08:30 – 09:30.

Plats

Elite Stora hotellet
Busshållplats: Rådhusparken


Kontaktperson
Eva Göransson
Agenda 21-samordnare
Jönköpings kommun Miljö- och hälsoskyddskontoret 551 89 Jönköping tfn 036-10 56 57

Klicka här för att komma till Jönköpings kommuns hemsida med anmälan

Anmälan senast den 19 september.

Delta även på Mat- och Klimatseminariet kl 9.30-15.30, samma dag och plats. Läs mer och anmäl dig på: http://klimatveckan.klimatradet.se/matochklimat