Kostnadsfri klimatkväll med Mark Levengood!

Varmt välkomna till en festlig kväll för Klimatet! Som avslut på Klimatveckan 2017 bjuder vi in till en underhållande och inspirerande kväll där vi får lyssna till vår folkkära Mark Levengood, som ska tala om hur vi människor hanterar förändring. Ska vi nå omställningen till ett mer hållbart samhälle krävs förändring - i samhället, i tekniken och kanske framförallt i vårt beteende.     

Deltagarenkät

Deltagarenkät Klimatkvällen 2017 >>

Under Klimatkvällen på SPIRA i Jönköping delas Klimatpriset ut och Mark Levengood bjuder på mycket inspiration.

Kostnadsfritt och öppet för alla.

   

Vem vinner årets Klimatpris?

Sedan år 2012 delas Klimatpriset ut till framstående och innovativa satsningar inom energi- och klimatområdet i Jönköpings län. Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt bidra till Klimatrådets vision. Priset består av en gjuten plakett och delas ut under Klimatkvällen av Klimatrådets ordförande tillika landshövding Håkan Sörman. Vem vinner i år?