Jag vill visa upp mina solceller

Fyll i formuläret för att visa upp dina solceller från kl. 12 - 15 söndagen den 16 september 2018 under länets klimatvecka.
  • Beskriv fastighet, eventuell verksamhet, anläggningens storlek (kW) och året då du installerade dina solceller.