Internationella standarder, smarta tekniklösningar som ger klimatfördelar och kanske en ny möjlig roll för industrin i samhällets klimatanpassning.

Tisdagen den 26 september klockan 10.00 – 12.00 bjuder Swerea SWECAST in till ett seminarium om hur smarta tekniklösningar ger klimatfördelar.

Program

Internationellt klimatarbete

Hur utvecklas ISO 14000-standarderna för att minska klimatpåverkan och förbereda samhällen och industri att anpassa sig till klimatförändringarna.

Industriella innovationer för klimatanpassning

Hur kan Smart gjutgods leda till minskad klimatpåverkan?

Kan vi skydda oss mot klimatförändringarnas konsekvenser genom att bygga översvämningsskydd av överblivna material?

Seminariet arrangeras av Swerea SWECAST AB.

Plats
Swerea SWECAST AB

Målgrupp
Swerea SWECAST kunder samt beslutsfattare inom näringsliv och politik.

Kontaktperson
Raul Carlsson, forskningsingenjör
Swerea SWECAST AB,
raul.carlsson@swerea.se, 036-30 12 54

+