I alla företag och organisationer görs inköp – allt från stora investeringar till inköp av kontorsmaterial och fika. Våra inköp av varor och tjänster påverkar både miljön, klimatet och människorna. Hållbara inköp handlar om att väga in miljöpåverkan och social påverkan och inte bara ställa krav på pris och kvalitet vid inköp. Under seminariet kommer vi att prata om varför man bör ställa krav vid inköp. Vi kommer också ge konkreta tips på hur man kan göra detta i praktiken. Vilka krav kan och bör vi ställa och hur säkerställer vi att leverantörerna lever upp till dessa krav?

Seminariet syftar till att ge företag och organisationer kunskap om hur de kan ta ansvar för hållbar utveckling genom att göra hållbara inköp. Varför och hur kan vi ställa krav på t ex miljö, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden och affärsetik vid inköp av produkter och tjänster?

Seminariet arrangeras av CSR Småland, tillsammans med Science Park.

Tid
22 september, klockan 08.00-10.00 (ekologisk frukost mellan kl.8.00-8.30)

Plats
Science Park, vån 5 (konferensavdelningen)

Målgrupp
Personer som gör inköp av produkter och tjänster på företag, ideella organisationer och inom offentlig verksamhet eller som är intresserade av hållbara inköp som ett sätt att bidra till en hållbar utveckling.

Anmälan
Anmäl ditt deltagande till info@csrsmaland.se senast den 20 september.

Kontaktperson
Anna Carendi, ordförande CSR Småland, info@csrsmaland.se, 0736-23 83 91