Alla elever på Bäckadalsgymnasiets TTC-enhet i Jönköping kommer att få extra kunskaper om hållbarhet, klimat och miljö under Klimatveckan.

På utbildningarna kommer nämligen frågor kring klimat och hållbarhet att genomsyra all undervisning oavsett ämne. Eleverna på Byggprogrammets mark- och anläggningsinriktning samt på Fordon- och transportprogrammet, totalt 230 elever, ska både i teori och praktik lära sig mer om hållbar utveckling. Frågeställningar som tas upp ska behandla både vardag och arbetsliv. Veckan avslutas med att eleverna i årskurs tre deltar i Klimatkonferensen.

Klimatfrågor i teori

“När jag fick höra att all mat som serveras i gymnasieskolorna under Klimatveckan ska vara klimatsmart tyckte jag att vi kunde ta steget fullt ut och göra en helhet av alla aktiviteter” berättar Therese Martinsson, lärare på Bäckadalsgymnasiet. Både rektor och kollegor var snabbt med på noterna.

Alla ämnen involveras

Eleverna kommer bland annat att jobba med avgasrening, alternativa bränslen, elektrifierade vägar, elbilar, materialåtervinning och ändliga naturresurser.
Eleverna får också räkna på konsekvenserna av en minskad bränsleförbrukning, både hur det påverkar miljön och hur det påverkar utgifterna.

Istället för att prata om det som inte är bra vill vi visa på goda exempel, handlingsalternativ och möjliga lösningar“, säger Therese.

I Therese eget ämne, naturkunskap, ska klasserna få lära sig mer om vad klimatsmart mat egentligen innebär, medan man i svenskan tar upp och analyserar artiklar i ämnet hållbarhet. Hållbarhet en del av vardagen Hållbar utveckling ingår naturligt i alla utbildningar på TTC, men Klimatveckan gör det möjligt att sätta ett större fokus på frågorna och Therese hoppas att det inte är en engångsföreteelse.

Det här blir ett test för att om formen slår väl ut. Förhoppningsvis kan projektet fortsätta i någon form och också spridas till andra delar av Bäckadalsgymnasiet. I förlängningen vill vi förstås att hållbarhetsfrågorna ska bli en del av vardagen.”

Kontaktperson

Therese Martinsson
Lärare i naturkunskap
Bäckadalsgymnasiet, Jönköping
therese.martinsson@jonkoping.se
0730-792475

Klicka här för att besöka Bäckadalsgymnasiets hemsida