Effekter av klimatförändringarna – och hur påverkas ditt arbete?

Enligt klimatscenarier kommer vi få fler och mer omfattande perioder av torka på grund av ett förändrat klimat i Jönköpings län. Under denna heldag tar vi ett långsiktigt och strategiskt perspektiv på frågor om torka, vattenbrist och värmeöar.

Sverige riskerar att få den allvarligaste vattenbristen på 100 år och Jönköpings län uppges vara ett av de särskilt utsatta områdena. Anledningen är för lite nederbörd under de senaste två åren. En sådan torka och vattenbrist påverkar t ex dricksvattenförsörjningen – hur kan din kommun hantera detta? Vi vill bjuda in till ett seminarium som inte bara inspirerar utan också konkretiserar framtida åtgärder och behov.

När: Den 26 september
Tid: Klockan 08.30 – 15.30
Plats: Elite Stora Hotellet Jönköping.


Vi bjuder på lunch och fika!

Program förmiddagen

Förmiddagen ägnar vi åt att lära oss mer om vattenbristen där vi har förmånen att få lyssna till Pär Holmgren, Länsförsäkringar AB och tidigare TV-meteorolog.  Programmet kommer att uppdateras.

Program eftermiddagen

Under eftermiddagen fokuserar vi på värme och hur vi ska hantera den. Bland andra Folkhälsomyndigheten kommer och berättar om ett nystartat projekt som handlar om kartering av urbana värmeöar. Programmet kommer att uppdateras.

Anmälan - Effekter av klimatförändringar

  • Tema förmiddag: Vattenbrist Tema Eftermiddag: Värmeöar
Dela gärnaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn