Enligt klimatscenarier kommer vi få fler och mer omfattande perioder av torka i Jönköpings län på grund av ett förändrat klimat. Under denna heldag tar vi därför ett långsiktigt och strategiskt perspektiv på frågor som torka, vattenbrist, värmebölja – och hur du kan anpassa din verksamhet. 

Sverige riskerar att få den allvarligaste vattenbristen på 100 år och Jönköpings län uppges vara ett av de särskilt utsatta områdena. Anledningen är för lite nederbörd under de senaste två åren. En sådan torka och vattenbrist påverkar t ex dricksvattenförsörjningen – hur ska vi anpassa oss till detta? Vi vill bjuda in till ett seminarium som inte bara inspirerar utan också konkretiserar framtida åtgärder och behov inom klimatanpassning.

Här kan du läsa mer om vad klimatanpassning innebär.

När: Den 26 september
Tid: 08.30 – 16.00
Plats: Elite Stora Hotellet, Jönköping
Målgrupp förmiddag: Klimatanpassningssamordnare, tjänstemän på VA-avdelningar, politiker, alla som vill komma
Målgrupp eftermiddag: Klimatanpassningssamordnare, samhällsplanerare, politiker, vård- och omsorgspersonal, räddningstjänsten, fastighetsansvariga, alla som vill komma
Vi bjuder på lunch och fika!

Program
08.30–09.00 Samling och fika

09.00-12.00 förmiddagspass med tema vattenbrist

Förmiddagen ägnar vi åt att lära oss mer om vattenbristen där vi har förmånen att få lyssna till Pär Holmgren.

Dagens vattenbrist är bara början
Pär Holmgren, Länsförsäkringar AB, och tidigare TV-meteorolog

Så kommunicerade vi kring vattenbristen i Kalmar 2016
Jenny Holmgren, informatör på Kalmar Vatten

Vattenbrist ur ett kommunalt perspektiv
Marcus Tingvall, VA-chef, Njudung Energi

Regleringen av Emåns avrinningsområde 
Ilan Leshem, verksamhetsansvarig avrinningsområde, Emåförbundet

Erfarenheter och samordning av lågt yt- och grundvatten i Jönköpings län 2016 och 2017  
Måns Lindell, vattenhandläggare och Fredric Jonsson, beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Arrangör av förmiddagen: Klimatrådets fokusgrupp anpassning till klimatförändringar

12.00-13.00 lunch

13.00-16.00 eftermiddagspass med tema värmeböljor

Under eftermiddagen fokuserar vi på värme och hur vi ska hantera den. Bland andra Folkhälsomyndigheten kommer och berättar om ett nystartat projekt som handlar om kartering av urbana värmeöar.

Projektet “Förebygga hälsoskadliga temperaturer i befintlig bebyggelse”
Elin Andersson, utredare, Folkhälsomyndigheten

Så jobbar vi på Länsstyrelsen i Jönköpings län med värmekartering
Jenny Ahlstrand, GIS-analytiker, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Kartering av värmeöar i stadslandskap
Annika Lundwall, landskapsarkitekt, Vetlanda kommun

Gröna tak och väggar som klimatanpassningsåtgärd
John Block, intendent, Scandinavian Green Roof Institute

Arrangör av eftermiddagen: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Sista anmälningsdag har passerat. Antalet platser är begränsat och det är därför viktigt att du som anmält dig inte uteblir utan att om du får förhinder lämnar över din plats till en kollega eller meddelar arrangören.

Kontaktperson
Madeleine Mårtensson
madeleine.martensson@lansstyrelsen.se