Varmt välkommen till branschdag med inriktning solkraft!

Intresset för solenergi har ökat explosionsartat de senaste åren – hur hanterar länets näringsliv och branscher denna trend?

Campus Värnamo bjuder in branschen till seminarium och minimässa med installatörer, innovatörer och visar på goda exempel inom solkraft.

Program

Trender inom sol-el och möjligheterna att söka bidrag för installation
Otto Hedenmo, Länsstyrelsens projekt Solkraft

 Grundläggande förutsättningar, t ex. taklutningar och väderstreck
Bernth Nyberg, Aktiv Sol i Nöbbele

Flexibla solpaneler
Sven Lindström, Midsummer

Lagra din förnybara energi och använd den när du vill
Fredrik Stigebrandt, Box of Energy

Vägen till solbilsracet i Australien
Matilda Törnquist, JU Solar Team

Finnvedsbostäders satsning på solceller
Stefan Johansson

Ytterligare goda exempel tillkommer!

Tid
21 september, kl. 12 – 17

Plats
Gummifabriken, Värnamo
Jönköpingsvägen 15, 331 34 Värnamo

Målgrupp
Bygg-, fastighets- och konsultbranschen, studenter och allmänheten

Kontaktperson
Cinna Adanko

Utbildningsansvarig, Campus Värnamo
Telefon 0370-37 79 62
carina.l.adanko@varnamo.se

Anmälan

Anmälan sker på Campus Värnamos hemsida.

Klicka här för att anmäla dig till branschdag om solkraft